< Tilbage til Nyheder

Fornemt besøg af TV Midt/Vest

TV MidtVest gulvvask small #1

Outrup Vinduer & Døre har sat fokus på arbejdsulykke ved blandt andet at kigge på nærvedulykker. Det har haft stor effekt på blot et år.

Ifølge Arbejdstilsynet bliver der hvert år indberettet godt 42.000 arbejdsulykker landet over - et tal, der har ligget på stort set samme niveau siden 2015, hvor statistikken går tilbage til. Her er især virksomheder inden for byggeri og industri i risikozonen, da der hver dag bliver arbejdet med store maskiner, tunge løft og andet værktøj.

Netop derfor har vi hos Outrup Vinduer & Døre længe haft fokus på arbejdsmiljø og -skader, men især det seneste år har virksomheden øget indsatsen markant. Her har man nemlig igangsat en række nye initiativer, der skal bidrage til at reducere antallet af arbejdsskader yderligere og således skabe et bedre miljø for virksomhedens medarbejdere.

Arbejdsulykker har altid haft stor bevågenhed i vores virksomhed dels fordi, det har stor indflydelse på medarbejdernes trivsel og dels fordi, skader skaber fravær og ustabilitet i en virksomhed. Men det seneste år har vi skærpet fokus omkring emnet og blandt andet haft det øverst på dagsordenen hver gang, vi har haft møder i arbejdsmiljøudvalget såvel som i ledergruppen, og når hele virksomheden samles til informationsmøder, forklarer direktør i Outrup Vinduer & Døre, Henrik Nyby. - Det er endt ud i nogle helt konkrete indsatser, hvor vi har skruet på alle tænkelige knapper. Og på baggrund af det er vi faktisk det seneste år lykkedes med at reducere antallet af arbejdsskader i virksomheden med godt 53% Henrik Nyby, direktør, Outrup Vinduer & Døre
TV MidtVest small #1

Lige ved og næsten

Noget af det, som virkelig har gjort en forskel for Outrup, er, at medarbejderne i virksomheden er begyndt at registrere såkaldte nærvedulykker. Det vil sige, at når en medarbejder oplever en hændelse, som potentielt set kunne være endt ud i en skade, udfylder vedkommende et stykke papir med en beskrivelse af hændelsen.

- Det har givet os et markant bedre indblik i, hvilke forbedringspotentialer der er i produktionen. Når medarbejderne indberetter nærvedulykker på skrift, kan vi nemlig hurtigt danne os et billede af, om der er nogle gengangere, som er oplagte at handle på. Og det har gjort, at vi på flere områder har ændret nogle af vores arbejdsgange for at undgå en potentiel skade.

Eksempelvis viste det sig, at gulvet i Outrups maleri ofte var glat på grund af støv fra malerprocessen. Derfor valgte vinduesproducenten at investere i en ny gulvvaskemaskine samt oprette en turnusordning hos de ansatte for at sikre, at gulvet løbende bliver vasket og således ikke bliver glat.

På samme måde har vi det seneste år foretaget andre lignende, nye tiltag, der skal hjælpe os med at forebygge arbejdsskader. Det gælder også, når vi investerer i nyt udstyr til produktionen. Her får maskinerne en grundig sikkerhedsgennemgang, hvor vi vurderer, om der er områder ved maskinerne, der kan blive endnu mere sikkerhedsmæssig ansvarlige, og det er af og til endt ud i, at producenten må lave tilpasninger på maskinen, inden vores medarbejdere tager den i brug, forklarer Henrik Nyby afslutningsvis.

Loading...