< Tilbage til Forside

Vedligeholdelse

VEDLIGEHOLDELSE AF OVERFLADEBEHANDLEDE VINDUER OG DØRE I FYRRETRÆ

TRÆFRONT

Rengøring

Den første rengøring efter byggeriets afslutning skal altid udføres med rigelige mængder vand. Det er vigtigt at rengøre alle overflader, da snavs som f.eks. murstøv kan være svært at fjerne senere. Eventuelle silikonerester på glasset, langs kanterne, kan fjernes med karburatorsprit eller en glasskraber, der forsigtigt skrabes hen over glasset. OBS! Rudemærkater på nye ruder bør fjernes hurtigst muligt efter montage. Evt. limrester opløses med rensebenzin eller glaskeramisk pladerens.

Løbende vedligeholdelse

For at bevare et pænt og ensartet udseende bør de malede elementer på udvendige sider jævnligt afvaskes med vand, evt. tilsat autoshampoo. Den normale vinduespudsning udføres nemmest med en klud eller børste og gummiskraber. Vask af med lunkent vand tilsat en teskefuld Ajax eller lignende pr. 1 liter vand og træk af med gummiskraberen. Kanter og de nederste flader aftørres med vaskeskind eller en tør klud. Hvis forholdene under den normale vinduespudsning ikke tillader, at der spildes vand eller, hvis glasfladerne er meget små, kan glasset rengøres med et almindeligt vinduespoleringsmiddel, mens karm og ramme aftørres med en klud opvredet i vand tilsat rengøringsmiddel eller autoshampoo.

Maling af vinduer og døre:

Tips før du går i gang med at male:

 • Brug aldrig et farveløst produkt som afsluttende behandling.
 • Luk ikke vinduerne/dørene, før behandlingen er fuldkommen tør.
Behandling
 • Løstsiddende maling og harpiks fjernes.
 • Evt. harpiks fjernes med sprit på en blød klud.
 • Afvask med vand tilsat fortyndet salmiakspiritus eller grundrensemiddel.
 • Slibning af overfladen.
 • Blotlagt træ grundes med grundingsolie.
 • Males med vinduesmaling/træbeskyttelsesmiddel på vand eller opløsningsbasis.
 • Følg brugsanvisning på vedligeholdelsesproduktet.

Download Behandlings- & Vedligeholdelsesvejledning (pdf)

VEDLIGEHOLDELSE AF VINDUER OG DØRE I TRÆ/ALU

ALUCAPFRONT (PULVERLAKEREDE)

Rengøring og løbende vedligeholdelse

Vedligehold af pulverbelagte overflader vil begrænse sig til simpel rengøring.

 • Rengøring foretages mindst hver 6. måned. Facader beliggende i nærhed af stærkt forurenende kilder, såsom industriområder og ved kyster, skal rengøres mindst hver 3. måned.
 • Rengøring af pulverbelagte komponenter udføres med vand tilsat svage vaskemidler, evt. autoshampoo med voks.
 • Rengøring bør foretages med blød børste eller blød svamp med rigeligt rengøringsmiddel.
 • Sørg for grundig efterskylning med rent vand, da de fleste rengøringsmidler indeholder afspændingsmidler.
 • Vand aftørres med gummiskraber eller vaskeskind.
 • Brug af vaskemidler, som indeholder slibemidler eller opløsningsmidler, vil kunne skade belægningen. Hård børstning eller skrubning vil kunne give skræmmende skader i pulverbelægningen og bør undgås.

Vi anbefaler, at elementerne voksbehandles 1-2 gange årligt. I belastede områder (industri eller kystnære) 3-4 gange årligt. Transparent autovoks kan anvendes.

Vær opmærksom på:
Hvis facadeelementerne er placeret under brede udhæng, og ikke er udsat for normal afskylning med regnvand, skal de vaskes oftere.

Regnvand fra kobber/zink facadebeklædninger kan give grå skygger i overfladen på elementerne, og de skal derfor vaskes oftere.

Overfladen Sablè bør kun vaskes med autoshampoo. Ved en voksbehandling kan der forekomme hvide prikker i overfladen, som er vanskelige at fjerne.

Download Behandlings- & Vedligeholdelsevejledning (pdf)

VEDLIGEHOLDELSE AF OVERFLADEBEHANDLINGEN PÅ HÅRDTTRÆSBUNDTRIN

Bundtrin i hårdttræ skal vedligeholdes min. 1 gang om året for at bevare den vandafvisende funktion og undgå råd i bundtrin og sidekarme. Når overfladen begynder at blive grålig eller uens i farven, er det på tide at vedligeholde overfladen. Træet skal genbehandles efter behov, da behandlingens holdbarhed afhænger af, hvor udsat elementerne er for sol og vind.

Mahogni hårdttræs-bundtrin

Bundtrinnet er fra fabrikkens side behandlet med 1 x grundingsolie med et farvepigment. Til den jævnlige vedligeholdelse brug en god hårdttræsolie med fungicid evnt. med et farvepigment til beskyttelse mod Uv-stråler.

Ege hårdttræs-bundtrin

Bundtrinnet er fra fabrikkens side behandlet med 2 x fungicid mod svampeangreb, samt afsluttet med 1 x klar topcoat. Til den jævnlige vedligeholdelse brug en god hårdttræsolie med fungicid.

Bundtrin af eg må ikke komme i forbindelse med jern, da de to materialer korroderer, og træet bliver sort. Brug derfor messing eller rustfri stål ved montering.

Monteringskiler (underlag) må ikke fastlåse egebundtrinnet efter monteringen, da længdeudvidelsen kan få bundtrinet til at krumme.

Download Vedligeholdelse-bundtrin  (pdf)

Hårdttræsbundtrin.png

TIPS TIL SMØRING

Hængsler, greb, nitteforbindelser i de bevægelige led og evt. stanglås (paskvil) smøres mindst én gang om året eller efter behov med syrefri olie til almindeligt husholdningsbrug f.eks. cykel- eller symaskineolie. For rammer med friktionsbremser og/eller skjult “pudsebeslag“ er det vigtigt at holde glideskinnen fri for olie og snavs, ligesom overmaling ikke må finde sted. For at få skydedøre til at gå lettere kan styreskinnen foroven gnides med syrefri vaseline eller sprøjtes med teflonspray.

Bevægelige forbindelser mellem metal og kunststof gnides med stearin eller syrefri olie. Det er vigtigt for funktionen, at glideskinnernes glideflader renholdes. Bevægelige forbindelser ved bremser må ikke smøres - i så fald forringes bremseevnen.

Godt råd! En injektionssprøjte uden spids på kanylen er en fremragende smørekande. Den bøjelige kanyle kan komme ind alle steder og sprøjte olie ud, hvor der er brug for det. Den kan også anvendes som fedtsprøjte.

Loading...