< Tilbage til Forside

Spørgsmål og svar

Hvis du synes, at der mangler nogle spørgsmål og svar, hører vi gerne fra dig på adressen salg@outrup.dk. Så vil vi sørge for, at de informationer, der ofte er behov for, kan findes her på siden.

Nej, vi sælger ikke direkte til forbrugeren. Derfor oplyser vi heller ikke priser til brugeren. Priser skal indhentes ved en håndværksmester/forhandler. Såfremt du ikke allerede er i kontakt med en fagmand, vil vi gerne henvise dig til en dygtig håndværker i dit lokalområde. Se mere under forhandlere.

Når vind og vejr begynder at misfarve malingen på dine trævinduer og døre, er tiden inde til vedligeholdelse. Det vil typisk være vinduer og døre vendt mod syd og vest, der kræver vedligeholdelse først.

Vedligeholdelse

Bundtrin i hårdttræ skal vedligeholdes min. 1 gang om året for at bevare den vandafvisende funktion og undgå råd i bundtrin og sidekarme.
Læs mere om hvordan du gør i vores vedligeholdelsesguider.

Vedligeholdelse

Harpiks kan trække gennem malingen som små dråber, og kan ved lyse farver fremstå som gul misfarvning. Harpiksen fjernes med en blød klud vædet i sprit. Gentag processen 4-5 gange og vask efter med vand.

Sidder dit glasmærkat på for længe, kan der forekomme limrester på ruden. Disse fjernes let med salmiakspiritus, rensebenzin eller keramisk glasrens og eventuelt en glasskraber.

Fænomenet er uskadeligt og normalt kortvarigt. Det skyldes, at jeres nye energiruder isolerer godt. Dugdannelse kræver en kombination af lav overfladetemperatur og høj luftfugtighed.

I stille vejr med klar himmel kan udstrålingen til himmelrummet afkøle de udvendige bygningsflader så meget, at overfladetemperaturen bliver lavere end luftens dugpunkt. Fugten i luften vil derfor kondensere på bygningsfladerne.

Da varmestrømmen gennem en energirude er lille, vil overfladetemperaturen på den udvendige side herved være så lav, at der dannes dug på den udvendige side.

Dugdannelsen vil typisk forekomme midt på ruden. Langs rudens ydre kant, randzonen, er isoleringsevnen lidt dårligere. Herved ledes der lidt mere varme ud, så rudens kant holdes dugfri.

Dug er kondensdannelse på rudens indvendige side, og det skyldes sandsynligvis, at udluftningen ikke er tilstrækkelig.

Nye vinduer har både gode konstruktioner, beslag og tætningslister. Samtidig er vinduerne sikkert blevet monteret med nye fuger mellem karm og mur. Det betyder, at boligen nu er langt mere tæt end tidligere - og luftskiftet mindre.

Energistyrelsen anbefaler i folderen ”Luft ud…” følgende:

En tidssvarende bolig skal være tæt, så man undgår varmespild. Men i bestræbelser på at få lukket alle huller og utætheder må man ikke overse, at frisk luft – og dermed ventilation – er en betingelse for sundhed. Både for beboerne og huset. En gennemsnitsfamilie producerer hver dag 15 l vand i form af vanddampe. Vanddampene kommer fra beboerne selv (sved og udånding), dels fra brugen af køkken, badeværelse og tørring af tøj. Vanddampene skal ud igen – hver dag. I en utæt bolig sker det af sig selv, men hvis boligen er meget tæt, må man selv gøre en ”indsats”. Soverum er særlig udsat for fugt. Mange mennesker foretrækker et køligt soverum, og hver person afgiver indtil 0,5 liter vand på en nat ved transpiration og udånding.”

Derfor bør man øge udluftningen. Luft godt ud med gennemtræk 5-10 minutter 2-3 gange i døgnet, og luft jævnligt ud i køkken og badeværelse.
Dug/ kondensdannelse kan også skyldes:

Natsænkning
Sænker man temperaturen om nattet, kan man erfare, at luft med lav temperatur ikke kan rumme så meget vand. Det kan medføre, at fugten sætter sig på ruderne. Find derfor den rette balance mellem lavere temperatur og kondensdannelse.

Tørre tøj
Tørrer man tøj indendørs, bliver fugten afgivet til rummet. Bruger man tørretumler, så skal den opvarmede luft ud i det fri. Kan man tørre tøjet udendørs, sparer man på energiforbruget.

Madlavning
Madlavning giver damp og fugt i køkkenet. Tænd for emhætten, når du begynder at lave mad. Lad emhætten køre 10-15 minutter efter, at du færdig med at lave varmt mad.

Bad
Luft grundigt ud efter badet, hvis der ikke er ikke ventilator i badeværelset. Er der ventilator, så lad den køre mens du bader og i 10-15 minutter efter badet.

Vådt fodtøj
Vådt fodtøj fører fugt ind i boligen. Tørring af fodtøjet øger kravet til udluftning. 

Husdyr
En middelstor hund afgiver det samme som et menneske, omkring 2 l vand i døgnet. 

Stueplanter
Stueplanter afgiver fugt til rummet. Mange stueplanter pr. m² øger muligheden for kondensdannelse.

Termoruder består af 2 lag glas med et luftmellemrum. Før i tiden blev glassene limet på en afstandsprofil fremstillet i aluminium eller galvaniseret stål. Disse materialer havde den ulempe, at de isolerer dårligt, og når det bliver koldt, kan der dannes kondens/dug langs termorudens yderkant - også kaldet randzonen. I dag er afstandsprofilen fremstillet i et kompositmateriale (kaldet varm kant), som isolerer langt bedre. Derved bliver varmetabet langs rudens kant reduceret, og generne med kondens langs rudens kant bliver minimeret.

Lavenergiruder med varm kant er standard i alle Outrup vinduer og døre.

På kopi af tilbud eller ordrebekræftelse finder man følgende data/energi-oplysninger:

Uw = U-værdi for elementet
Uw-værdi er et udtryk for energitabet gennem elementet – uden nogen påvirkning af solen. Uw-værdien angiver, hvor stor en varmemængde, målt i Wh, der i løbet af en time strømmer gennem 1 m² af konstruktionen, når temperaturforskellen mellem den indvendige og den udvendige side er 1°C. Jo lavere Uw-værdi, jo mindre energitab og jo bedre isoleringsevne.

Ueff = Effektiv U-værdi for elementet - tilførslen af solvarme gennem ruden er indregnet
Ueff-værdien er elementets effektive U-værdi. ”Den mørke U-værdi” – Uw - er fratrukket energitilskuddet fra sollyset. Jo lavere Ueff-værdi, jo mindre energitab.

Gw = Vinduets energi-transmittans – gennemstrømning af solvarme.
G-værdien er et udtryk for tilskud af solvarme. Jo højere G-værdi, jo mere solvarmen passerer gennem ruden og ind i boligen.

LTw = Rudens lys-transmittans – gennemstrømning af sollys.
Det er et udtryk for sollys-gennemgang. Jo højere LTw-værdi, jo større procentdel af sollyset passerer gennem ruden. Ag/Aw = Glasandel – rudens andel af elementets areal

Dataene skal man bl.a. bruge, når man skal lave beregning af bygningers energibehov.

Man stiller sig foran døren, så man kan se hængslerne. Når man står foran døren, rækker man en hånd frem for at røre ved hængslerne. Døren er højrehængt, hvis man skal man bruge højre hånd for at røre hængslerne. Døren er venstrehængt, hvis man skal man bruge venstre hånd for at røre hængslerne. Tegningerne på Outrups tilbud og bekræftelser ser man altid fra boligens udvendige side - uanset om døren er indad- eller udadgående.

For at undgå fugtoptagelse ved montering af langskilte på pladedøre, skal man være opmærksom på ikke at tilspænde skruerne på den udvendige side så meget, at overfladebehandlingen gennembrydes af kanten fra langskiltet. Husk af forbore skruehuller for at mindske skruens optræk af materiale og at skruehullet skal forsegles.

Udvendig samt indvendig grebsdel presses sammen, hvorved grebsdel automatisk låses. Grebet er nu klar til brug.
Se skitse 1 og 2

Skitse1og2.jpg

Værktøj: 1 stk. 3 mm ligekærvet skruetrækker.
Grebsdele frigøres fra hinanden ved at påvirke låsespærren med en skrue-trækker. Skruetrækkeren drejes ca. 60 gr. med uret, samtidig trækkes grebsdelene fra hinanden.
Se skitse 3 og 4

Skitse3og4.jpg

Hvis overfladebehandlingen på døre brydes, kan det medføre, at fugt trænger ind gennem grundbehandlingen, og fugten får dørpladen til at ændre struktur. Vi fraråder at fastgøre julepynt eller anden dekoration med stifter, søm eller andet, der bryder overfladen.

Ornamentglas placeres altid på den udvendige side af vindueselementet med den ruflede side vendt ind i glasmellemrummet, for at evt. påklæbede sprosser har den bedste vedhæftelse på glasset. Ornamentglas i 3-lags ruder er altid placeret som det midterste stykke glas.

Ornamentglas

Fingerskarret træ er en proces, hvor man bortskærer det træ og de knaster, man fornemmer kan ødelægge stabiliteten. Fingerskarret træ sikrer en stærk og stabil konstruktion – og når knaster bortskæres, minimeres harpiksudtræk, og som kunde oplever man, at finish og kvalitet er helt i top i mange år frem. Efter bortskæring samles træet atter med lim.

Fingerskarret_trae.jpg

Rammen kan justeres 1,5 mm op eller ned. Før rammen kan justeres, løsnes den nederste monteringsskrue i karmen. Herefter anvendes en Torx20-nøgle til at dreje den excentriske tap. På tappen er der et mærke, som ved levering er indstillet i vandret stilling, som angiver nul-positionen. Når mærket er enten i top eller bund, dvs. lodret stilling, er beslaget justeret ud i max position 1,5 mm. Efter justeringen er foretaget, strammes den nederste monteringsskrue igen.

Fyrretræs elementer leveres med indfarvede bundglaslister og palæ/energisprosser i samme farve/glans som resten af elementet. Bundglaslister og palæ/energisprosser er udført i alu, hvilket gør dem betydeligt nemmere at vedligeholde, idet de ikke skal males. Med tiden vil nogle måske opleve nuanceforskel på karm/ramme og bundglasliste/sprosse. Forskellen kan opstå, når elementet trænger til at blive malet (typisk 5-7 år efter nyanskaffelse).

Loading...